Entertech’te Sunulan Hizmetler;

  • Teknoloji geliştiren firmalar, girişimciler ve akademik girişimler için ofis, çalışma alanı ve prototip geliştirme dahil tüm altyapı imkanlarının sunulması,
  • Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki firmalar için teşvik, muafiyet ve proje süreçlerine dair desteklerin sunulması,
  • Girişimcilerin yatırıma hazırlanması, yatırımcılar ile eşleştirilmesi ve yatırım süreçlerine dair idari, hukuki, teknik ve iktisadi desteklerin sunulması,
  • Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki firmaların ve girişimcilerin tanıtım, görünürlük ve kurumsal iletişim faaliyetlerine dair desteklerin sunulması.
  • Üniversitelerdeki ve bölgedeki girişimcilerin faydalanabilecekleri ulusal ve uluslararası fon programlarına dair bilgilendirme, başvuru ve proje yönetimi konularında destek sunulması,
  • Girişimcilerin başlangıç ve gelişim aşamalarına dair hızlandırıcı programların kurgulanması ve uygulanması.

asf