Vizyon

Sosyal ve teknolojik etki odaklı sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen ve küresel çapta geleceği şekillendiren bir inovasyon ekosistemi oluşturmaktır.

Misyon

Yeni ve ileri teknolojileri hedefleyen firma, girişimci ve akademisyenler için Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri Üniversite, sanayi ve kamu destekli bilimsel, ekonomik ve sosyal ortamı oluşturmak ve bu ortamda elde edilen Ar-Ge çıktılarının sürdürülebilir kalkınma odaklı ticari ürün, yöntem veya hizmetlere dönüştürülmesini sağlamaktır.

Entertech Kuluçka Stratejisi

  • İş fikirlerinin nitelikli girişimlere dönüşmesine katkı sağlamak
  • Girişimlerin gelişimine katkı sunmak için tüm imkanları sağlamak
  • Girişimleri en uygun fon ve hibe desteklerine yönlendirmek
  • Girişimcilere yatırımcı bulmak
  • Girişimlere müşteri bulmaktır.

Entertech Kuluçka'nın 2023 yılı hedefleri girişimlerinin uluslararası pazarlara açılmasını ve yurtdışı fonlardan yatırım almasını sağlamaktır.