Patent Raporları

Rapora ulaşmak için görüntüle butonunu kullanınız


Rapor 1
Sismik İzolatörler

Raporu Görüntüle

Report 1
Seismic Isolators

Raporu Görüntüle

Rapor 2
Şeker ve Şekerlemeler

Raporu Görüntüle

Report 3
Game&Metaverse

Raporu Görüntüle

Rapor 4
Cerrahinin Geleceği

Raporu Görüntüle

Report 4
Future of Surgery

Raporu Görüntüle