TECHIP II

Kimler Başvurabilir?

Yarışma sadece Entertech İstanbul Teknokent firmalarına yönelik düzenlenmektedir.

Yarışma Süreci

Yarışma Takvimi

29.09.2023 – 27.10.2023 – Başvuru Dönemi
30.10.2023 – Ön Değerlendirme
31.10.2023 – Temel Sınai Mülkiyet Eğitimi
01.11.2023 – Patent Okuryazarlığı
03.11.2023 – Yarışma Günü

Eğitim Süreci

Firmaların patent başvurularının desteklenmesinin yanı sıra patent farkındalığının arttırılması amacıyla Yarışma kapsamında aşağıda yer alan konu başlıklarında patent eğitimleri gerçekleşecektir. Patent eğitimleri yalnızca ön değerlendirmeyi geçen firmalara yöneliktir.

  • Temel Sınai Mülkiyet Eğitimi
  • Patent Okuryazarlığı

Yarışma Şartları

  • Başvurular, Teknokent ve Kuluçka olmak üzere iki farklı kategoride değerlendirilecektir.
  • Yapılan değerlendirme sonucunda her kategoriden belirlenen üç firma yarışma ödülüne sahip olacaktır.
  • Ödül olarak; yarışmayı kazanan firmaların ulusal patent başvuru maliyeti (tarifname yazımı ve resmi otorite patent başvuru harcı) Entertech İstanbul Teknokent A.Ş. tarafından karşılanacaktır. Patent sürecindeki diğer maliyetler başvuru sahibi firma tarafından karşılanacaktır.
  • Ödül, firmaların başvuru sahibi olarak yer aldığı patent başvuruları için geçerli olacaktır. Farklı hak sahipliğinde yapılacak başvurular desteklenmeyecektir. Firmanın başvuru sahipleri arasında yer aldığı ortaklı başvurular (Üniversite, sanayi, kamu, vs.) değerlendirme kapsamındadır.
  • Entertech İstanbul Teknokent A.Ş. bu yarışma kapsamında destek verdiği patent başvurusu üzerinde herhangi bir hak talep etmeyecek ve başvuru sahibi olarak yer almayacaktır.
  • Firmaların mevcut patent başvuruları destek kapsamında değildir.
  • Başvurular, Değerlendirme Kurulu tarafından patentlenebilirlik kriterleri (yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik) ve ticarileşme potansiyeli göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.
  • Yarışma kapsamında alınan başvurular, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında muhafaza edilecektir. Ayrıca başvuru içerisinde yer alan teknik bilgiler gizlilik ilkesi çerçevesinde korunacak, yarışma ortakları ve değerlendirme kurulu üyeleri haricinde üçüncü kişiler tarafından paylaşılmayacaktır. İstatistiki çalışmalar amacıyla talep durumunda TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vb. kamu ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Nereden Başvurabilirim?

Başvuru süreci tamamlanmıştır, ilginiz için teşekkür ederiz.

asf